Coming to Oxford University?

Dyddgu

Member
If so, congratulations! City of Oxford Band is looking for players of all instruments and abilities to join this friendly, close-knit band, with occasional contests, frequent jobs, and even more frequent socialising! We are only one short bus ride away from the city centre, convenient for most of the colleges, and rehearse Sundays/Wednesdays. Hey - it didn't interfere with my degree! ;-)
Please email cosb@waterend.homeip.net or PM me for information, or see our website www.cosb.co.uk
Looking forward to seeing you! :)

Edited for my fellow Taffia ;-)

Ydych chi'n dod i brifysgol Rhydychen? Os ie, llongyfarchiadau! Mae Seindorf Arian Dinas Rhydychen yn chwilio am chwaraewyr o bob offeryn a phob gallu i ymuno a'r seindorf cyfeillgar ac agos yma, gydag ambell gystadleuaeth, 'gigs' aml, a chymdeithasoli amlach byth! Rydyn ni ond un trip bws fer o ganol y ddinas, yn gyfleus ar gyfer y rhan fwyaf o'r colegau, ac yn ymarfer dydd Sul/dydd Mercher. Hei - wnaeth e ddim ymyrryd efo'm gradd i! ;-)
E-bostiwch cosb@waterend.homeip.net neu danfonwch neges breifat imi am fwy o wybodaeth, neu ymwelch a'n gwefan www.cosb.co.uk
Edrych ymlaen i'ch cwrdd a chi!
 
Last edited:

NeilW

Member
Coming to Oxford University? - or Brookes or the JR or...

Thought you were going to do a translation for the folk "over the Severn" as well: the first tMp bilingual advert...

Neil
 

Product tMP members are discussing

Top